Công nghệ

Cách bỏ chặn wifi và cài đặt chặn với modem G-97D2 của FPT

Để tránh việc bị mặt hàng xóm hack pass wifi và dùng chùa wifi nhà mình. Chúng ta có thể sử dụng chức năng khá hay có tên MAC Filtering (lọc địa chỉ MAC). Chức năng này thường được tích hợp sẵn trên Modem hay Router của bạn rồi đó. Trong bài viết này chúng… Read More Cách bỏ chặn wifi và cài đặt chặn với modem G-97D2 của FPT